مقالات در دسته ی فنچ

جفت گیری فنچ

جفت گیری فنچ

نکات جفت گیری فنچ،تشخیص جنسیت فنچ،تفکیک نر و ماده فنچ ،چگونه فنچ ها را جفت بیندازیم

تغذیه فنچ ها

تغذیه فنچ ها

نکات اساسی در تغذیه فنچ ـ نکات تغذیه ای در فنچ بالغ ـنکات اساسی فنچ پاکستانی ـنکات اساسی در تغذیه فنچ نرگسی ـ نکات تغذیه ای فنچ گلدین ـ نکات تغذیه ای فنچ راه راه یا زبرا_نکات تغذیه ای فنچ زبرای کینگ

اصول نگهداری از فنچ

اصول نگهداری از فنچ

باید ها و نباید ها در نگهداری از فنچ ها