مقالات در دسته ی owner plus

اصول نگهداری از فنچ

اصول نگهداری از فنچ

باید ها و نباید ها در نگهداری از فنچ ها

نکات خرید مرغ عشق

نکات خرید مرغ عشق

نکات خرید مرغ عشق سالم

جفت گیری فنچ

جفت گیری فنچ

نکات جفت گیری فنچ،تشخیص جنسیت فنچ،تفکیک نر و ماده فنچ ،چگونه فنچ ها را جفت بیندازیم