مقالات در دسته ی سگ و گربه

ضایعات جلدی اولیه

ضایعات جلدی اولیه

در این مقاله به بررسی ضایعات جلدی اولیه که در اثر فرایند زمینه ای یا یک بیماری خاص در پوست ایجاد می شود

اسکلت بندی

اسکلت بندی

ساختار اسکلتی در گربه

خصوصیات بیولوژیکی سگ ها

خصوصیات بیولوژیکی سگ ها

بررسی بیولوژیکی سگ ها، درجه حرارت بدن سگ ها، بررسی تنفس سگ ها، میزان ضربان قلب سگ ها، انواع گروه خونی در سگ ها

حس بینایی سگ ها

حس بینایی سگ ها

حس بینایی سگ ها _ساختار چشم سگ

مکانیسم پنهان کردن پنجه گربه

مکانیسم پنهان کردن پنجه گربه

نحوه پنهان کردن پنجها توسط گربه ها

نحوه صحیح بلند کردن گربه

نحوه صحیح بلند کردن گربه

نحوه صحیح حمل گربه