توانایی پنهان کردن پنجه ها در تمام گربه ها وجود ندارد. گروهی از این حیوانات مانند نژاد سیامی به دلیل نقص ژنتیکی فاقد این مهارت می باشند. در بین اعضای خانواده ی گربه سانان، چیتا به عنوان سریع ترین حیوان روی زمین دائما پنجه های خود را بدون پوشش نگه می دارد. زیرا برای شکار موفق بیش از هر چیز به سرعت نیازمند است.

مکانیسم غلاف شامل یک رباط ارتجاعی است که دو استخوان انتهایی انگشت را به هم متصل می کند و به وسیله ی تاندون ها به عضلات پا متصل است. وقتی پنجه غلاف دارد در زیر یک لایه پوست به واسطه رباط فشرده قرار می گیرد. محرک مناسب سبب می شود عضلات تاندون ها را به عقب بکشند تا استخوان انتهایی انگشت آزاد شود و پنجه ها را به جلو یا بیرون هدایت کند. در همین زمان تاندون ها نیز دو استخوان انتهایی انگشت را قفل می کنند.

رباط های ارتجاعی دو استخوان انتهایی را به هم متصل می کنند. برای ظاهر شدن چنگال تاندون های قوی در کنار استخوان بند سوم قرار دارند که آن را به بیرون هدایت می کنند.

 

مطالب مرتبط

0 نظر

برای نظر دادن ابتدا باید وارد شوید