برای جفت انداختن فنچ ها ابتدا باید یک جفت تهیه کرد که طرز تشخیص نر و ماده به این گونه خواهد بود که فنچ نر دارای نوک قرمز پر رنگ در اکثر مواقع دارای دو لکه ی قهوه ای در دو طرف سرش و فنچ ماده نوک نارنجی فاقد نقش و نگارهای زیاد خواهد بود.

همان طور که می دانید نر سفید و مشکی داریم این امر در ماده ها هم است.

1. نوک فنچ نر قرمزتر از ماده است در صورتی که نوک ماده تمایل به نارنجی دارد.

2. نوک نر ضخامت تر از ماده است و ماده حالت مخروط دارد.

3. بر روی گونه های نر قسمتی حنایی مشاهده می شود.

4. زیر بالهای نر قهوه ای و با خال های سفید است.

5. همیشه نقش نگار ماده ها کم تر از نر است.

6. در ماده های سفیدروی دم پرنده نقشی نمی بینی ولی روی دم نر خط های سفید و سیاه وجود دارد اول دم نر سیاه یک دست است بعد در چند ماهگی شروع به درآوردن خط های سفید می کند.

7. نکته در ماده های سیاه دم نر سیاه به ماده سیاه مشابه است.

8. ماده های سفید یک دست سفیدند.

9. اگر در فنچی گونه های حنایی و زیر بالهای آن قهوه ای با نقطه های سفید دیدید آگاه باشید که نشانه های نر است.

 

بهترین انتخاب برای جفت گیری و نگهداری فنچ

عموما در جهان نژادهای بسیاری از فنچ یافته می شود اما نژاد قفسی آن در جهان و در ایران بیشتر از 2 گونه است:

1. فنچ کامل سفید

2. فنچ گورخری یا زبرا

تفاوت این دو گونه فقط در ظاهر پرنده است مثلا گونه ماده فنچ در نوع زبرا خاکستری کامل است. اما ماده در نوع سفید تمام بالهایش سفید است. البته ممکن است فنچ سفید نیز دو رگه باشد و ژن زبرای آن پنهان باشد. به هر حال بهترین انتخاب برای جفت گیری و نگهداری فنچ به صورت زبراست که زیباترین جوجه فنچ ها را به شما می دهد.

فنچ نر: گونه زبرا

فنچ ماده: گونه تمام سفید

پس بهترین برای جفت انداختن مورد ذکر شده در بالا می باشد.

 

جفت گیری فنچ

جفت گیری و آماده شدن برای تولید مثل زمانی دیده خواهد شد که بهترین شرایط نگهداری را با موارد ذکر شده برای پرنده بدون هیچ گونه  مزاحمتی  برایشان ایجاد نمود برخی از فنچها ممکن است جفتی که شما برایشان انتخاب کرده اید را نپسندند بنابراین اگر یک جفت فنچ را بیش از سه ماه در محیط مناسب برای نگهداری با تغذیه ی مناسب نگهداری نمودید و علاقه ی جنسی بینشان مشاهده ننمودید. جفتها را عوض کنید جفت گیری فنچها هم بسیار سریع در عرض چند ثانیه صورت می گیرد.

بعد از اینکه فنچ نر و ماده در قفس رها کردید و به شرطی که این دو پرنده در قفس در جای ثابتی از خانه قرار داده شده باشند و بین 2 تا 20 روز طول می کشد که این دو تا فنچ با همدیگر جفت شوند. اولین نشانه برای آغاز جفت گیری این است که پرنده نر پرواز کرده و پشت کمر پرنده ماده قرار می گیرد و اما از کجا بفهمیم که فنچ هایمان جفت شدند، بهترین نشانه از تمیز کردن فنچ ها توسط یکدیگر است به طوری که یکی از فنچ ها زیر نوک فنچ جفت را به آرامی خودش تمیز می کند و فنچ جفت حالت خواب آلودگی پیدا می کند در این زمان لانه سازی آغاز خواهد شد.

باید بدانیم که فنچ های هم رنگ احتمال جفت گیری شان سریع تر است یعنی اینکه نر سفید با ماده سفید و یا نر مشکی با ماده مشکی.

نشانه های جفت شدن

1. فنچ ها به صدای هم پاسخ می دهند.

2. موقع آب تنی هم دیگر را صدا می زنند.

3. در قفس با هم شروع به پرواز و شیطنت می کنند.

4. اوقاتی در روز پیش هم می نشینند و با نوک پرهای جفت شان را شانه می زنند. (هم نر این کار را انجام می دهد هم ماده)

5. در موقع خوابیدن اکثر پیش هم می خوابند و به هم می چسبند.(اما این نشانه صددرصد برای جفت خوردن نیست.)

6. موقع غذا خوردن مخصوصا غذای جدید فنچ نر ماده را صدا می زند.

7. با هم شروع به ساخت لانه می کنند.

8. در هنگام جدا کردن فنچ های جفت نر مدام ماده را صدا می زند.

اگر فنچ های جفت خورده را از هم جدا کنیم نر ماده را صدا می کند هیچوقت جفت ها را از هم جدا نکنید زیرا آنها مثل انسان واقعی به هم احساس دارند. اگر ماده را از نر جدا کنیم نر اجازه نمی دهد که ماده ای به قفسش نزدیک بشود و مدام ماده غریبه را کتک می زند.

 

 

مطالب مرتبط

0 نظر

برای نظر دادن ابتدا باید وارد شوید